Русская версия Slovenščina English

Otvorená hodina ruského jazyka a kultúry „Nedeľné čítanie“

Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave otvára nový projekt – „Nedeľné čítanie“. Cieľom projektu je priblíženie veľkej ruskej literatúry deťom a dospelým, ktorí už ovládajú ruštinu alebo sa ju len učia.

Dňa 17. novembra 2019 sa v rámci tohto projektu uskutočnila prvá hodina s názvom „Čítame spolu“. Hodiny sa zúčastnili deti a aj dospelí. Najprv sa prítomní oboznámili s činnosťou Ruského centra, s knižničnou zbierkou a ďalšími možnosťami pre spoznávanie ruskej kultúry.

Hodina prebehla zábavnou interaktívnou formou. Najskôr sa nahlas čítalo obdivuhodné dielo Jevgenija Švarca „Rozprávka o stratenom čase“. Nasledovala diskusia o podrobnostiach tohto neuveriteľného detektívneho príbehu o deťoch, ktoré sa v jednom okamihu premenili na starkých, ako sa to stalo a kto im ukradol čas. Vyšetrovanie sa neskončilo a bude pokračovať počas ďalších nedeľných čítaní.

Po skončení hodiny sa lektori porozprávali s rodičmi o význame čítania vo vzdelávaní detí, o rýchlosti čítania a pochopenia textov,  spôsoboch intelektuálneho rozvoja bilingválnych detí.