Русская версия Slovenščina English

Otvorené hodiny na tému “Inovatívne metódy v bilingválnom vzdelávaní“

Dňa 5. novembra 2019 sa v Bratislave v bilingválnom Gymnáziu Ivana Horvátha konali hodiny, venované praktickému využitiu inovatívnych metód v bilingválnom vzdelávaní.

Lektori Ruského centra pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uviedli sériu hodín pre žiakov vyšších ročníkov gymnázia, ktorí sa učia ruštinu.

Nárast objemov informácií v súčasnom svete vyvolal potrebu výrazného urýchlenia ich osvojenia a využitia nových vzdelávacích metód. Lektori priblížili žiakom metódu rýchleho čítania, ktorá rozvíja myslenie a pamäť a umožňuje rýchlo osvojiť si nové vedomosti.  Certifikovaná odborníčka Natalia Čumak porozprávala o výhodách tejto metódy, názorne ukázala príklady aj otestovala žiakov.

Druhá časť hodín bola venovaná mentálnej matematike. Skúsenosti z uskutočnenia týchto hodín odborníkom z ruského mesta Surgut Andrejom Skorobogačom v Gymnáziu Einsteina svedčí o veľkom záujme o túto metódu. Ide o unikátny spôsob viacstranného intelektuálneho rozvoja dieťaťa, ktorý podporuje komplexné trénovanie pamäti a pozornosti a umožňuje zvýšiť záujem o učenie sa.

Hodiny sa konali v ruskom jazyku v troch triedach a zahŕňali premietanie video materiálov a ukážku prístrojov. Tie vyvolali záujem tak žiakov gymnázia, ako aj ich vyučujúcich.