Русская версия Slovenščina English

Gymnázium Alberta Einsteina dostalo ako dar knihy v ruštine

Každoročne v mesiaci októbri Bilingválne gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave  oslavuje Deň školy. Gymnázium funguje od roku 1953 a je jedným z najstarších na Slovensku. V bilingválnych triedach sa učí ruština, v ruskom jazyku sa tiež vyučujú vybrané predmety.

Školských slávností sa zúčastnil aj veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku A. L. Fedotov. Vo svojom príhovore povedal o možnostiach štúdia a práce v Rusku, o stážach a letných táboroch Artek a Orľonok, o novom detskom tábore Oceán na Ďalekom východe.

Vzácnym darčekom v tento deň bola možnosť dostať knihy v ruštine od fondu Russkij mir. Riaditeľ Ruského centra pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry Alexander Bušujev zablahoželal prítomným ku školskému sviatku a uviedol zbierku darovaných kníh, medzi ktorými boli učebnice a rozprávky, poézia a próza slávnych ruských autorov. Tiež boli darované suveníry so symbolikou fondu Russkij mir.

Žiaci pripravili otázky na veľvyslanca. Ich zaujímalo všetko – jeho životopis, vzájomné vzťahy oboch krajín, možnosti štúdia na MGIMO, otázky psychológie v činnosti diplomata a veľa iného.

 Na záver žiaci vystúpili s referátmi o svojich dojmoch z ciest do Moskvy, Voroneža, Petrohradu a na Krym, recitovali verše a prózu v ruštine a interpretovali skladbu „Dorogije moji stariki“ („Drahí moji starci“). Vládla pozoruhodne vrela atmosféra priateľstva a vzájomného pochopenia.