Русская версия Slovenščina English

Festival európskych jazykov sa konal v Bratislave

<!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--> V dňoch 26. – 27. septembra 2019 sa v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave už po devätnásty krát konal Festival európskych jazykov LingvaFest 2019, ktorý sa každoročne uskutočňuje na základe iniciatívy Rady Európy.

Hlavným cieľom podujatia je upútať pozornosť  k bohatstvu a rozmanitosti jazykov Európy a celého sveta, k najnovším metódam vyučovania cudzích jazykov. Počas festivalu sa konali prezentácie organizácií, vydavateľov, škôl a iných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú vyučovaním cudzích jazykov.

Tento rok festival ponúkol možnosť oboznámiť sa nielen s hlavnými európskymi jazykmi, ale aj spoznať niektoré, pre Európu exotické jazyky, akými sú gruzínčina, čuvaština, japončina, čínština a ďalšie. Ruský jazyk, ktorý sa nachádza na 7. mieste podľa rozšírenosti v Európskej únii, bol prezentovaný v osobitnom stánku.

Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry sa zúčastnilo činnosti ruského stánku, ktorého usporiadateľom bolo Ruské centrum vedy a kultúry.

V ruskom stánku boli predstavené informácie o ruských vysokých školách a študijných programoch pre zahraničných študentov, o kurzoch ruského jazyka a kultúrnych programoch, ako aj učebné pomôcky a reklamné letáky o Rusku. Osobitný dopyt bol zaznamenaný po časopise „Russkij mir.RU“, ktorého všetky výtlačky si zobrali návštevníci.

Počas festivalu sa konal celý komplex podujatí, tvorivých dielní, prezentácií a koncertných vystúpení. Jeden zo seminárov bol venovaný terminológii ruskej kuchyne. Koncertného programu sa zúčastnila hudobná kapela z Ruska.

Festival bol široko zaznamenaný slovenskými médiami.