Русская версия Slovenščina English

Otvorená hodina v Ruskom centre pre žiakov z Levíc

Dňa 30. apríla 2019 už po tretíkrát prišli do Ruského centra pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry žiaci základnej školy Pri Podlužianke v Leviciach.

V tento deň sa konala otvorená hodina ruského jazyka a literatúry na tému „Ruskí spisovatelia a ich spojenie s európskou kultúrou“. Žiaci sa oboznámili s najvýznamnejšími ruskými spisovateľmi a básnikmi, akými sú napríklad Alexander Puškin, Michail Lermontov, Nikolaj Gogoľ, Ivan Turgenev, Lev Tolstoj, Fiodor Dostojevskij, Anton Čechov a iní. S veľkým záujmom si vypočuli rozprávanie o tvorbe týchto spisovateľov, o hlavných dielach, ktoré napísali, o spojení s európskou kultúrou a aj konkrétne so slovenskými dejinami.

Hodina prebiehala v interaktívnej forme. Žiaci sa snažili uhádnuť, kto je zobrazený na prezentovaných portrétoch, vymenovať najvýznamnejšie diela každého spisovateľa. Počas hodiny sa každý mohol oboznámiť s dielami a životopismi ruských spisovateľov, ktoré sú široko reprezentované v knižnom fonde Ruského centra.

Učitelia tejto školy zakaždým vyzdvihujú veľký záujem žiakov o podobné hodiny. Zvlášť dôležité pre nich bolo oboznámenie sa s ruskou literatúrou, pretože školský program obsahuje iba veľmi stručný kurz v rámci štúdia svetovej literatúry.

Otvorená hodina sa uskutočnila v čase, keď pravoslávni veriaci oslavujú Veľkú noc, preto sa pre žiakov z Levíc premenila na skutočný sviatok. Žiaci sa dozvedeli nielen o tom, ako oslavujú tento sviatok v Rusku, ale aj ochutnali ozajstnú Ruskú „paschu“ – tradičné veľkonočné pečivo, rituálny veľkonočný koláč. Chutil obzvlášť dobre, keďže bol v dobrých myšlienkach upečený vyučujúcimi centra.

Po skončení hodiny odborníci Ruského centra poskytli kvalifikovanú konzultáciu pre žiakov v zložitých otázkach ruskej gramatiky.

Po užitočne strávenom čase v Ruskom centre, po otvorenej hodine a konzultácii sa žiaci presunuli do priestorov umeleckej galérie Aircraft, kde sa oboznámili so životom a tvorbou známeho slovenského umelca Adolfa Bencu. Pozreli si výstavu diel umelca pozostávajúcu z obrazov umeleckých objektov a vymaľovaných kusov nábytku.

<!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->Žiaci odchádzali v dobrej nálade. Škola dostala ako dar časopisy „Russkij mir“, a učiteľ ruštiny prevzal Ďakovný list od riaditeľa Ruského centra za prínos pre zachovanie a šírenie ruského jazyka a kultúry.