Русская версия Slovenščina English

Súťaž „Ruské slovo“ sa uskutočnila v meste Košice

Dňa 5. apríla 2019 sa v meste Košice uskutočnil 13. ročník celoslovenskej súťaže „Ruské slovo“.

V tomto roku bola ako téma súťaže vybraný verš známej ruskej piesne „Priateľstvo sa začína úsmevom“. Účastníci tradične súťažili v nasledujúcich kategóriách: recitácia básnických diel a prózy, interpretácia ruskej piesne sólovo a v kapele.

Súťaže sa zúčastnilo 177 žiakov základných a stredných škôl, gymnázií a študentov, 67 pedagógov zo 64 slovenských škôl, víťazi krajských súťaží.

Túto obľúbenú súťaž organizoval Zväz Rusov Košice s finančnou podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Fondu „Kultminor“, s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, magistrátu mesta Košice a Košického samosprávneho kraja.

Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry prezentoval na súťaži populárny časopis „Russkij mir.ru“, ktorý vydáva fond „Russkij mir“. Počas záverečného galakoncertu boli odovzdané aktivistom súťaže pamätné diplomy a darčeky, ako aj časopisy.

Organizátorke súťaže, vedúcej organizácie krajanov „Zväz Rusov Košice“ N. A. Dostovalovej bol odovzdaný Diplom za aktívnu činnosť vo veci zachovania a šírenia ruského jazyka v zahraničí s podpisom Ministra zahraničných vecí Ruskej federácie S. V. Lavrova.

 Viac na:
http://rcvkba.sk/novosti/item/819-russkoe-slovo-vnov-zvuchit-v-slovakii
https://www.russkiymir.ru/news/255176/