Русская версия Slovenščina English

Medzinárodná súťaž detskej kresby „SVET OČAMI DETÍ“ v Izraeli

Medzinárodná súťaž detskej kresby „Svet očami detí“ sa uskutoční v Izraeli v období od januára 2019 do júla 2019 v štyroch fázach.

Na účasť v súťaží sa pozývajú žiaci detských výtvarných škôl, stredných umeleckých škôl, výtvarných oddelení základných umeleckých škôl, štúdií detskej vzdelávacej tvorby, detských domovov, ako aj individuálni účastníci podľa nasledujúcich vekových skupín:

  • mladšia 6-9 rokov;
  • stredná 10-13 rokov;
  • staršia 14-17 rokov.

Súťaž sa uskutoční v kategóriách

Maľba (akvarel, guaš, akryl, olej).

Grafika (ceruza, tuš, mäkký materiál, linoryt, lept a ďalšie).

V prvej fáze v období od 1.1.2019 do 30.4.2019 sa uskutoční registrácia účastníkov a dodanie súťažných prác.

Otvorenie výstavy a udelenie cien víťazom sa uskutoční v júni – júli 2019 v Izraeli.

Registračný poplatok za účasť v súťaží je 40 eur za jedného účastníka s možnosťou zaslania do súťaže do 3 prác.

Podrobne sa oboznámiť s podmienkami účasti v súťaži, zaregistrovať sa, uhradiť registračný poplatok a nahrať dielo v digitálnej podobe je možné na stránke: http://www.partnerintergroup.org/

Všetky otázky je možné doručiť organizačnému výboru súťaže emailom na: 972535001865is@gmail.com