Русская версия Slovenščina English

Vláda Moskvy odovzdala dar v podobe kníh

Dňa 24. januára 2019 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdanie kníh regionálnym organizáciám krajanov a zástupcom bilingválnych gymnázií a škôl.

Knihy sú určené pre slovenské deti, ktoré sa učia ruský jazyk. Dar obsahuje skvelý výber vynikajúco spracovaných kníh v ruskom jazyku. Rozprávky a šlabikár, knihy o Moskve a ďalších mestách, knihy o pamätihodnostiach Kremľa a Zlatého kruhu Ruska, o veľkých víťazstvách a o dejinách Ruska – všetky tieto publikácie nepochybne pomôžu spraviť hodiny ruského jazyka názornejšími, a Rusko oveľa bližším.

Knihy boli zaslané na Slovensko Odborom zahranično-obchodných a medzinárodných vzťahov Vlády mesta Moskva