Русская версия Slovenščina English

Otvorená hodina ruského jazyka pre gymnazistov z Košíc

Dňa 23. novembra 2018 sa v Ruskom centre Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave uskutočnila otvorená hodina z ruského jazyka a kultúry, venovaná 190. výročiu narodenia ruského spisovateľa L. N. Tolstého.

Na návštevu prišli žiaci starších ročníkov bilingválneho gymnázia Milana Rastislava Štefánika z Košíc. Do Bratislavy absolvovali gymnazisti dlhú cestu, počas ktorej autobusom prešli 450 kilometrov.

Najprv žiaci navštívili výstavu „Zlatý vek Peterhofu. Od Petra I. po Katarínu II.“ https://www.russkiymir.ru/news/246891/ , ktorá je otvorená v Slovenskom národnom múzeu. Túto unikátnu výstavu prinieslo do Bratislavy z Petrohradu jedno z najväčších ruských múzeí – Štátne múzeum-rezervácia „Peterhof“. Výstava obsahuje veľa osobných vecí imperátora a je venovaná 320. výročiu návštevy Bratislavy Petrom Veľkým.

Potom gymnazisti prišli do Ruského centra. Dielo Leva Tolstého je zahrnuté do školského vzdelávacieho programu a vyvolávalo záujem. Žiaci dobre rozumeli a hovorili rusky. Mnohí zdôraznili vynikajúcu prácu učiteľov gymnázia, obzvlášť pani Adriany Lauffovej, ktorá bola iniciátorkou cesty do Bratislavy.

Otvorená hodina sa začala vo veľkej sále galérie, keďže prišlo tak veľa gymnazistov, že sa nezmestili do priestorov Ruského centra. Najprv sa žiaci oboznámili s činnosťou centra, a potom si so záujmom vypočuli referát o živote a diele ruského spisovateľa L. N. Tolstého, ktorý sprevádzala videoprezentácia.

Osobitný záujem gymnazistov vyvolala informácia o spolupráci spisovateľa so slovenským lekárom a spoločenským činiteľom Dušanom Makovickým, ktorý bol osobným lekárom Tolstého rodiny a dedinčanov z Jasnej Poľany. Následne spísal svoje spomienky na život v Jasnej Poľane, na spoluprácu so spisovateľom aneskôr preložil niekoľko spisovateľových diel do slovenského jazyka.

Ako ilustrácie Tolstého diel boli ukázané úryvky z filmu „Vojna a mier“. Ples Nataši Rostovovej a bitka pri Austerlitzi, urobili silný dojem svojim bohatstvom detailov. Bitka pri Austerlitzi (Slavkove) je dobre známa slovenským gymnazistom z kurzu národných dejín.

Na konci otvorenej hodiny sa konal vedomostný kvíz, venovaný životu a dielu L. N. Tolstého. Najväčší znalci dostali ceny so symbolmi fondu „Russkij mir“.

Program hodiny tiež zahŕňal návštevu expozície Medzinárodnej umeleckej výstavy „Koleso priateľstva“ https://russkiymir.ru/news/247795/ , ktorábola dovezená z ruského mesta Jelabuga a obsahuje 150 diel umelcov z 21 krajín zo zbierky Štátneho historicko-architektonického a umeleckého múzea-rezervácie Jelabuga.

Hodina sa niesla vo vrelej tvorivej atmosfére a ukončila sa pohostením tatárskymi národnými sladkosťami.