Русская версия Slovenščina English

Medzinárodná umelecká výstava „Koleso priateľstva“ sa otvorila v Bratislave

Dňa 18. októbra 2018 sa v priestoroch galérie Aircraft Gallery v Bratislave konalo otvorenie Medzinárodnej umeleckej výstavy „Koleso priateľstva“ zo zbierky Štátneho historicko-architektonického a umeleckého múzea-rezervácie Jelabuga.

Na otvorenie výstavy pozvalo Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry žiakov základných a stredných škôl a gymnázií, slovenských umelcov a krajanov. Bolo prijemné vidieť medzi hosťami veľa mladých ľudí. Prišli aj žiaci stredných škôl a gymnázií z miest Bratislava a Levice, ktorí sa začali učiť ruský jazyk. Oni všetci najprv navštívili Ruské centrum a následne sa zúčastnili otvorenia výstavy.

Pred návštevníkmi vystúpil zástupca generálneho riaditeľa Múzea Jelabuga Alexander Degoťkov, ktorý prišiel do Bratislavy ako člen delegácie z Jelabugy. Povedal o histórii vytvorenia expozície, o pozoruhodnostiach mesta Jelabuga a o zbierkach múzea. Hostia so záujmom počúvali o viacnárodnej povahe ruskej kultúry a mnohí rozumeli ruštine aj bez prekladu.

Výrazné farby obrazov a priateľská atmosféra pôsobili na hostí silným dojmom. Mnohí žiaci a žiačky sa s nadšením vyjadrovali o svojich dojmoch z výstavy, z toho, že rozumejú prejavom v ruštine a z vrelého privítania. Rodičia a širšia verejnosť si mohli naživo pozrieť reportáž o otvorení výstavy cez Facebook.

Medzi exponátmi sa opakovane vyskytovali obrazy s vyobrazením kruhu, ktoré podľa vízie organizátorov prepájali expozíciu a názov výstavy. Hosťom sa zapáčil názov výstavy „Koleso priateľstva“ a rozhodli sa sadnúť si na podlahu v tvare kruhu a chytiť sa za ruky, vytvárajúc tak ďalší symbol výstavy.

Na záver boli hosťom ponúknuté tradičné národné tatárske sladkosti.

Organizátormi výstavy boli Štátne historicko-architektonické a umelecké múzeum-rezervácia Jelabuga, Ruské centrum v Bratislave a Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry s podporou Ministerstva kultúry Ruskej federácie a Tatárskej republiky.

V expozícii je predstavená unikátna zbierka z najlepších prác účastníkov medzinárodných etnických umeleckých projektov, ktoré múzeum-rezervácia usporadúva každoročne už vyše 10 rokov a ukladá do svojich zbierok.


   

Výstava „Koleso priateľstva“ približuje 150 diel etnického rázu vytvorených umelcami z rôznych regiónov Ruska a z 21 ďalších krajín. Vystavované sú diela umelcov z Azerbajdžanu, Arménska, Bieloruska, Česka, Čiernej hory, Číny, Dagestanu, Egypta. Indie, Kanady, Kazachstanu, Kirgizska, Maďarska, Ruska, Srbska, Tadžikistanu, Tatárska, Turecka. Turkménska, Ukrajiny, Uzbekistanu, Veľkej Británie a ďalších.

Predtým táto výstava s úspechom prebehla v Bulharsku.