Русская версия Slovenščina English

Slovenskí účastníci spomínajú na festival „Druzja, prekrasen naš sojuz!“

Natália Balanová, vedúca tímu, vyučujúca Bilingválneho gymnázia Futurum v Trenčíne; Slovensko

   Slnko, more, radostné tváre...

Je to preto, lebo športovo-ozdravovací komplex Kamčija opäť privíta Medzinárodný študentský festival „Druzja, prekrasen naš sojuz!“, všetkých priateľov ruského jazyka a ruskej kultúry na čiernomorskom pobreží. Už po siedmykrát zbiera pohostinné Bulharsko študentov zo všetkých kútov sveta – z Ruska, Srbska, Grécka, Macedónska, Rumunska, Slovenska, Poľska, Česka, Japonska, Nemecka a mnohých ďalších krajín.

Tento rok sa festival konal v obnovenom formáte. Po prvýkrát dostali jeho účastníci unikátnu možnosť v rámci špeciálnych tematických tvorivých dielní prakticky overiť prednosti nových metodík osvojovania si ruského jazyka a kultúry.

Účastníkom boli ponúknuté vysoko zaujímavé tvorivé dielne – Divadelná dielňa; Dielňa ruskej romance; Dielňa autorskej piesne; Literárno-poetické štúdio; Dielňa mladého novinára a televízneho reportéra; Dielňa znalcov ruského jazyka; Dielňa znalcov geografie a dejín Ruska; Klub znalcov ruskej filmovej a animovanej tvorby; Človek – Zem – Vesmír, ktoré viedli známe osobnosti našej doby: vedci, verejní činitelia, zástupcovia tvorivých profesií. Každý si mohol vybrať to, čo sa mu najviac páčilo a ponoriť sa tak do kultúrneho prostredia ruského sveta.

V deň otvorenia festivalu sa uskutočnil zoznamovací večierok „Russkij mir zapaľuje hviezdy“, na ktorom slovenskí študenti vynikajúco predstavili náš tím Slavica. Slovenskí účastníci nielen vymysleli veršovaný slogan, ale ho aj zaspievali. Keď slovenskí tím vyšiel na javisko, so slovenskou vlajkou, v nádherných šatách v ľudovom štýle od návrhárky Mišeny Juhász, a začali spievať čistými, zvonivými, hlasmi, večerné hľadisko naplnené mládežou vybuchlo potleskom.

Program festivalu bol natoľko bohatý, že celý týždeň skutočne ubehol ako jeden deň. Slávnostne sme pochodovali ulicami Varny, strávili sme neopakovateľný večer autorskej piesne pri ohníku, pozreli sme si film „Dviženie vverch“, ktorý nikoho nenechal ľahostajným, a počas stretnutia Zem-energia-vesmír s A. Panfilovom sa dozvedeli o nadľudských možnostiach človeka. A už tu je aj slávnostné zatvorenie! Na vystúpeniach každej tvorivej dielne boli prezentované diela reportérov, fotografov, tanečníkov, recitátorov a ďalších tvorivých povolaní, ktoré celý týždeň praktizovali mladé talenty. Naši Marcel a Valéria interpretovali pesničku Smuglianka. Večer bol plný ľudových krojov, piesní, tancov a samozrejme aj vzácnej atmosféry priateľstva!

Náš tím bol veľmi zocelený, tvorivý a výrazný. Kristína Maťašová, Jana Paulová a Tímea Burčíková z Prešovskej univerzity získali všetkých svojim spevom a tancom, Marcel Jamroškovič – vynikajúcimi vedomosťami z ruského jazyka, otvorenosťou, priateľskosťou a ovládaním azda všetkých ruských piesní, Valéria Meľnikova z Univerzity Komenského v Bratislave – neuveriteľne pozitívnym naladením, nádherným hlasom a očarujúcim úsmevom, Pavlína Tkač z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave – dobroprajnosťou. Mala som so svojim tímom veľké šťastie! Sú to vynikajúci mladí ľudia!

Festival sa skončil. Chcela by som vyjadriť poďakovanie všetkým jeho organizátorom a koordinátorom, všetkým bez výnimky – fondu „Russkij mir“, fondu „Trvale udržateľný rozvoj Bulharska“ a samozrejme aj Ruskému centru v Bratislave, ktorý dal dokopy náš tím z rôznych slovenských miest a univerzít.

Emocionálny náboj, nové priateľstvá, nové plány, nové možnosti a určite aj nezabudnuteľné dojmy sú tým, čo sme priniesli so sebou zo slnečného Bulharska.

Na rozlúčku sa mi chce povedať: „Druzja, prekrasen naš sojuz! Do skorého stretnutia!“

--

Marcel Jamroškovičštudent, Prešovská univerzita v Prešove; Slovensko

Medzinárodný festival ruského jazyka v Bulharsku prešiel pre slovenský tím a pre mňa osobne vo výrazných farbách. Náš aj keď menší tím hneď utkvel v pamäti všetkých účastníkov festivalu.

Zúčastnili sme sa rôznych tvorivých dielní a iných zaujímavých hodín. Rád som sa zoznámil s mladými ľuďmi z rôznych krajín sveta a rýchlo sme našli spoločnú reč. Naši noví známi hrali na ľudové nástroje, spievali ľudové piesne a my sme sa snažili spievať s nimi. Rozprávalo sa nielen v ruskom jazyku, ale aj v iných, prevažne slovanských jazykoch, vrátane slovenčiny, srbochorvátčiny, ukrajinčiny a poľštiny. Vrelo spomínam na slová môjho srbského kamaráta, ktorý nazval slovenčinu „slovanským esperantom“ a hneď mi so širokým úsmevom ukázal ovládanie slovenského jazyka.

Festivalový život sa nekončil po aktivitách v tvorivých dielňach, ale pokračoval aj večer. Početné súťaže, ako napríklad večer ľudových piesní, ešte viac spájali všetkých účastníkov. Študenti samostatne organizovali posedenia, kde sme mohli prebrať všetko, čo sme zažili počas festivalového dňa, a navzájom si zdieľali silné spomienky. Počas posedení sa ku nám zvykli pridávať dokonca aj animátori a moderátori súťaží.

Ja si osobne myslím, že cez festivaly tohto druhu by mal prejsť každý mladý študent, aby pochopil, že priateľstvo medzi národmi nie je iba prázdne slovo. V ušiach mi doposiaľ znie refrén známej ruskej piesne, ktorú na javisku interpretovala naša vynikajúca moderátorka Diana: „Ako dobré je, že sme sa tu dnes zišli všetci.“

--

Valéria Meľnikova, študentka, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

Siedmy medzinárodný festival v Bulharsku v športovo-ozdravovacom komplexe Kamčija si zapamätám na celý život. Keď som sa iba chystala na tento festival, nečakala som nič, čo by ma bolo mohlo takto ohúriť. Keď som tam prišla, prvé, čo som si všimla bola hojnosť zelene a samozrejme more! Prvý festivalový deň bol veľmi pamätihodným: toľko ľudí z rôznych krajín sa po prvýkrát stretlo a začalo rozprávať jediným mohutným ruským jazykom.

Po otvorení festivalu som dokonca nemala čas ani ísť na pláž, a preto som bola trochu smutná, ale som pochopila, že tieto všetky podujatia spojili ľudí z toľkých národov.

Na tomto festivale som našla veľa nových kamarátov a zoznámila som sa s dobrými ľuďmi. Podarilo sa mi nazbierať toľko pozitívnych emócii, koľko niekedy človek nedokáže zažiť počas mnohých rokov života.

Na záver by som chcela vyjadriť veľkú vďaku organizátorom festivalu a všetkým ľudom, ktorí sa na ňom zúčastnili. Veľmi by som sa tam chcela opäť vrátiť.

Kamčija navždy ostane v mojom srdci!

--

Tímea Burčíková, Kristína Maťašová a Jana Paulová, študentky, Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko

V dňoch 10. – 16. septembra 2018 sme sa zúčastnili 7. ročníka Medzinárodného študentského festivalu ruštinárov, ktorý sa konal v rekreačno-ozdravovacom komplexe v Kamčiji, neďaleko Varny.

Potom, čo sme pricestovali a v krátkosti sa oboznámili s prostredím, zoznámili sme sa s ostatnými účastníkmi nášho tímu zo Slovenska a aj s vedúcou nášho tímu zo Slovenska – pani Natáliou Balanovou, ktorá nás veľmi podporovala od prvého do posledného festivalového dňa. Na festivale sa uskutočnilo veľa tvorivých dielní a mali sme možnosť zúčastniť sa ktorejkoľvek z nich.

Po večeroch sme sa stretávali s mladými ľuďmi z rôznych krajín sveta, dozvedali sme sa veľa nového o ich krajinách, rozprávali sme sa, spievali ruské piesne a samozrejme rozvíjali a zdokonaľovali svoje jazykové zručnosti v ruštine. Snažili sme sa ukázať aj kultúrne tradície našej krajiny-spievali sme veľa našich piesní a často sme ich dopĺňali aj ľudovými tancami. Možno preto a aj tiež vďaka nádherným šatám vyhotoveným v ľudovom štýle modrotlače od slovenskej návrhárky Mišeny Juhász nazvali nás „ozdobou festivalu“.

Účastníci si obľúbili aj náš slovenský ľudový tanec Karička, ktorý potom tancovali spolu s nami. Keď počasie bolo slnečné a horúce, kúpali sme sa v mori, kde nás prekvapilo množstvo modrých medúz. Ochutnali sme veľa jedál bulharskej kuchyne, ktoré pre nás pripravovali miestni kuchári. Čas ubehol veľmi rýchlo; okrem nezabudnuteľných zážitkov sme si so sebou odniesli veľa poznatkov z ruského jazyka a našli sme nových kamarátov a zoznámili sme sa s tradíciami iných krajín.

Z celého srdca ďakujeme organizátorom za možnosť zúčastniť sa tohto vynikajúceho festivalu, s netrpezlivosťou čakáme na ďalší ročník!