Русская версия Slovenščina English

Slovenskí študenti na Medzinárodnom festivale v Bulharsku

V dňoch 10. – 16. septembra 2018 sa v Bulharsku v kúpeľoch Kamčija situovaných na čiernomorskom pobreží neďaleko mesta Varna konal Medzinárodný festival študentov-ruštinárov „Druzja, prekrasen naš sojuz!“

Festival usporiadal fond „Russkij mir“ a fond „Trvalo udržateľný rozvoj Bulharska“ s podporou Ministerstva školstva Bulharskej republiky. Podujatie sa konalo po siedmykrát.

Od festivalu k festivalu sa rozširuje geografia účasti. Tento rok na festival po prvýkrát pricestovali tímy z Fínska a Japonska. Spolu prišlo tento rok do Kamčije okolo 270 študentov reprezentujúcich 30 vysokých škôl z 19 krajín.

Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry už tretí rok po sebe zbiera tím zo Slovenska pre účasť na festivale. Tento rok sa uskutočnili dlho pred otvorením festivalu rokovania s katedrami rusistiky a slovanských jazykov z rôznych slovenských miest. Výsledkom toho sa súčasťou tímu stali študenti a študentky z troch slovenských vysokých škôl – z Prešovskej univerzity v Prešove, z Univerzity Komenského v Bratislave a z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.

Na čelo tímu sa postavila vyučujúca ruštiny ako cudzieho jazyka zo Súkromného gymnázia FUTURUM v Trenčíne Natália Balanová. Nebola to jej  


prvá účasť na podujatiach tohto druhu, preto aj tento rok sa ukázala ako vynikajúca organizátorka.

Napriek tomu, že sa slovenskí účastníci zoznámili iba tesne pred začiatkom festivalu, vytvorili veľmi celistvý a spriatelený tím.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Skvelé vystúpenia v hudobných súťažiach a aktívna účasť na tvorivých dielňach upútala festivalovú pozornosť k slovenskému tímu. Slovenskí účastníci dôstojne reprezentovali národnú kultúru svojej krajiny a podľa vyjadrení iných účastníkov sa stali ozdobou festivalu.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Viac informácií na: https://www.russkiymir.ru/news/245705/