Русская версия Slovenščina English

III. Moskovskú medzinárodnú klavírnu súťaž Vladimira Krajneva

Ruské centrum pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave pozýva k účasti na III. Moskovskú medzinárodnú klavírnu súťaž Vladimira Krajneva, , ktoré sa bude konať v dňoch 26. marca – 1. apríla 2019.

Moskovský medzinárodný dom hudby pozýva mladých klaviristov z celého sveta na III. Moskovskú medzinárodnú klavírnu súťaž Vladimira Krajneva, ktorého veľmi dôležitou súčasťou je systémová podpora laureátov. Členovia poroty a organizátori udeľujú osobitné ceny v podobe štipendií, študijných programov, sólových koncertov a vystúpení tak v Rusku, ako aj v zahraničí s takými poprednými hudobnými telesami, ako napríklad Štátny komorný orchester Moskovskí virtuózi a Národný filharmonický orchester Ruska pod taktovkou Vladimira Spivakova, čím dávajú najlepším mladým interpretom skutočnú "vstupenku do života".

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Súťaže sa môžu zúčastniť mladí klaviristi, ktorí bývajú v hociktorom štáte sveta a sú občanmi hociktorého štátu.  Súťaž prebieha v troch vekových kategóriách:

- najmladšia kategória – od 8 do 12 rokov (vrátane), t.j. narodení v čase od 28. marca 2006 do 27. marca 2011;

- stredná kategória – od 13 do 16 rokov (vrátane), t.j. narodení v čase od 28. marca 2002 do 27. marca 2006;

- najstaršia kategória – od 17 do 22 rokov (vrátane), t.j. narodení v čase od 28. marca 1996 do 27. marca 2002).

Účastníci, ktorí v čase súťaže dosiahnu 12 alebo 16 rokov, sa podľa vlastného výberu môžu prihlásiť do vyššej vekovej kategórie.

TERMÍN SUŤAŽE

26. marca – 1. apríla 2019

ETAPY SÚŤAŽE

Prvá etapa – Výberové kolo na základe videonahrávok (od 1. do 15. novembra 2018);

Druhá etapa – Predbežné prehrávky (v čase od 21. novembra 2018 do 28. februára 2019);

Tretia etapa – Súťažné prehrávky (od 27. do 31. marca 2019).

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZÁUJMU

V prípade záujmu o účasť na súťaži treba v lehote do 31. októbra 2018 vyplniť formulár prihlášky na webovej stránke www.krainevcompetition.com  a vložiť tam videonahrávku do výberového kola.

Spolu s videonahrávkou musí každý účastník súťaže odoslať na oficiálnu adresu info@krainevcompetition.com  tieto materiály:

- kópia dokladu totožnosti účastníka súťaže (pre účastníkov, ktorí majú viac než 14 rokov) alebo kópia rodného listu (vo formáte jpg);

- umelecký životopis účastníka súťaže (vo formáte doc);

- portrétová fotografia účastníka súťaže (vo formáte jpg);

Prihlášky, ktoré prídu po časovom limite 24 hodín 00 minút dňa 31. októbra 2018, sa nebudú brať do úvahy.

Všetky textové materiály musia byť v ruskom alebo/a anglickom jazyku.

Porota nebude posudzovať videonahrávky, ku ktorým nebudú priložené požadované materiály, a takíto záujemcovia k účasti v súťaži nebudú pripustení.

Podrobnejšie informácie o podmienkach súťaže možno nájsť na adrese http://krainevcompetition.com/en/new-conditions/