Русская версия Slovenščina English

Prezentácia knihy „Letopisy kozáctva. Kozáci v strednej Európe“ sa uskutočnila v Bratislave

Dňa 23. februára 2018 sa v Ruskom centre pri Európskom fonde slovanskej písomnosti a kultúry konala prezentácia knihy „Letopisy kozáctva. Kozáci v strednej Európe“.

Kniha profesora I.I. Bondarenka a profesora Josefa Dolejšího približuje dejiny kozáctva plné slávnych víťazstiev a oddaného slúženia vlasti. Už v polovici 18. storočia kozáci ukazovali udatnosť, ušľachtilosť a statočnosť, keď pomáhali vládcom európskych krajín pri riešení mnohých sporov a konfliktov. Kniha, ktorú vydal Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry, je napísaná na základe archívnych dokumentov a očitých svedectiev.

Autori v knihe rozprávajú o slávnych víťazstvách kozákov v strednej Európe, ako aj o tragickej a málo preskúmanej dobe, keď kozáci museli odísť do núteného exilu v dôsledku peripetií októbrovej revolúcie 1917 a nasledujúcej tvrdej občianskej vojny v Rusku.

Publikácia vyšla súčasne v dvoch jazykoch, v ruskom a slovenskom. Počas prezentácie bola vyzdvihnutá vysoká kvalita knihy plnej faktov a ilustrácií. Vzácnosť publikácie spočíva v tom, že je v nej vystopovateľné prepojenie storočí a generácií, že sa venuje aj súčasnosti a obrodeniu tradícií kozáctva v Čechách a na Slovensku, ako aj v historickej vlasti kozákov na území Ruska.

Diskusie o knihe sa zúčastnili hostia Ruského centra a zástupcovia slovenskej školy zo Šintavy.